Fredsloppets plattform 2024

Det 40:de Fredsloppet behöver Dig mer än någonsin

Mera dialog och fred – inte mera krig!

Med NATO-medlemskapet ökar krigsretoriken. Det genomförs och planeras enorma satsningar på krigsmateriel och infrastruktur. Samtidigt genomförs en omfattande social nedrustning.

Israels ockupation av Palestina sedan 1948, med stöd av USA, har under hösten 2023 utvecklats till ett fullskaligt folkmord och folkfördrivning av Gazas befolkning. Parallellt fortsätter Israels attacker på Västbanken.

Den ryska ockupationen av Ukraina är ett brott mot folkrätten. Men konflikten löses inte genom att USA, övriga NATO-länder och Sverige förser Ukraina med mer och mer vapen.

Om Israels ockupation av Palestina och Rysslands ockupation av Ukraina fortsätter, är risken att flera länder dras in med risk för ett kärnvapenkrig. Detta får inte hända. I stället måste kraven på vapenvila öka så att förhandlingar startas.

USA:s blockad av Kuba fortsätter trots att 187 av 193 länder i FN:s generalförsamling röstade för att den skulle upphöra, endast USA och Israel röstade emot.

En annan värld är både nödvändig och möjlig

Klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhället liksom i resten av världen. Fåtalets jakt på vinst, ger företräde framför människors och miljöns behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt om jordens resurser och tillgångar samt till imperialistiska krig.

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människors och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i samklang med miljön – I stället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

I stället för svenskt medlemskap i NATO underställda av USA, där våra barn och barnbarn kommer att offras i imperialistiska krig runt om i världen, behövs en aktiv antiimperialistisk fredsrörelse.

Kom med i årets Fredslopp runt om i Sverige för fred, alliansfrihet och solidaritet!

● En annan värld är både nödvändig och möjlig

● Ja till alliansfrihet och ett kärnvapenfritt Sverige – Nej till Nato

● Ockupationen av Palestina måste upphöra – Bojkotta Israel

● Ockupationen av Ukraina måste upphöra – Diplomati i stället för krig i Ukraina

● Följ FN:s beslut – Häv USA:s blockad av Kuba


Årets överskott:

75 % av Fredsloppets överskott kommer i år tilldelas Palestinagrupperna Sverige för att hjälpa dem finansiera verksamheter i Palestina

25 % av överskottet kommer gå till vår insamling för att få hit ett kubanskt lag till Gothia cup 2025

fredsloppet@proletarenff.se