Fredsloppets plattform 2023

Vi behöver inte mera krig – vi behöver mer fred!

Rysslands invasion av Ukraina är ett brott mot folkrätten men konflikten löses inte genom att USA, övriga Natoländer samt Sverige förser Ukraina med mer och mer vapen. Detta leder i stället till en upptrappning av konflikten med en uppenbar risk för ett kärnvapenkrig. I stället måste vapenvila och förhandlingar inledas.

Samtidigt som krig rasar i Ukraina har Israel ockuperat Palestina i 75 år med stöd av västvärlden och USA. USA:s blockad av Kuba fortsätter trots att 185 länder i FN:s generalförsamling röstade för att den skulle upphöra. I stället för dialog och samexistens ökar risken för krig mellan USA och Kina. De stora imperierna rustar och drar sig inte för att köra över länder och bomba allt i sin väg.

För alla fredsvänner blir motståndet mot svenskt NATO medlemskap och ett arbete för att Sverige blir en alliansfri röst för fred, frihet och solidaritet den absolut viktigaste frågan.

En annan värld är både nödvändig och möjlig

Klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhället liksom i resten av världen. Fåtalets jakt på vinst, ges företräde framför människors och miljöns behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt om jordens resurser och tillgångar samt imperialistiska krig.

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människors och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i samklang med miljön – I stället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

Fredsloppet inbjuder alla som säger ja till fred, alliansfrihet och solidaritet som alternativ till krig och krigshets. I stället för svenskt medlemskap i Nato och därmed direkt underställd USA som innebär att våra barn och barnbarn kommer att offras i imperialistiska krig runt om i världen säger vi:

  • Diplomati i stället för krig i Ukraina.
  • Stöd Palestina – Bojkotta Israel.
  • Följ FN:s beslut – Häv USA:s blockad av Kuba.
  • Ja till alliansfrihet och ett kärnvapenfritt.
  • Sverige – Nej till Nato.
  • En annan värld är både nödvändig och möjlig.

fredsloppet@proletarenff.se