Fredsloppets överskott går 2016 till Womens Boat to Gaza!

Det är med glädje och respekt vi följer Ert långvariga och viktiga solidaritetsarbete till stöd för Palestina genom Ship to Gaza. Ni har vårt fulla stöd när Ni nu förbereder Er för ett nytt försök att bryta Israel olagliga blockad av Gaza.

Ni fortsätter med Ert breda folkrörelsearbete runt om i landet för att öka kunskapen om Israels apartheidpolitik mot det palestinska folket och inte minst den olagliga blockaden av Gaza. Ni genomför Ert arbete på samma sätt som blev framgångsrikt och ledde till att apartheidsystemet i Sydafrika föll.

Fredsloppet växte fram i kampen mot apartheid i Sydafrika. Proletären FF har sedan mitten av 1970-talet arbetat för att idrottsrörelsen skall stödja Palestina genom att Bojkotta Israel. Därför har vi flera år i Fredsloppet lyft fram kamp mot Israels apartheidpolitik och stött det palestinska folket. Överskottet har gått till olika palestinska organisationer och 2010 stödde vi Ert första försök att bryta Israels blockad och överskottet gick till Er.

Idag när vi ser att kampen för att få kontroll av råvaror tvingar fram stora flyktingströmmar är kampen för fred viktigt. Ert arbete blir i praktisk handling en del i arbetet mot krigen och för möjligheten till mänskligt liv på rättvisa villkor.

Det är därför med glädje vi vill informera Er om att vi tillsammans med 19 stycken organisationer som är medarrangörer till årets Fredslopp beslutat att överskottet från årets Fredslopp skall gå till Ship to Gazas kvinnobåt. Fredsloppet genomförs lördagen 24 september i Slottsskogen i Göteborg, precis när Era båtar seglar.

Vi hoppas att detta skall bidra till att Ert solidaritets arbete blir framgångsrikt. Framförallt vill vi att Ert och liknande solidaritetsarbete runt om i Sverige och världen bidrar till:

  • Att det palestinska folket skall befrias från Israels olagliga ockupation
  • Att alla olagliga murar rivs
  • Att alla palestinska flyktingar skall få rätten att återvända till Palestina.

Tar vi inte kamp för fred får vi krig

Den 25 maj 2016 går till historien som en mörk dag i svensk historia. En stor majoritet i Sveriges riksdag röstade för genomförandet av Värdlandsavtal med NATO. Beslutet går tvärs emot en stor majoritet av den svenska befolkningen som vill att Sverige ska förbli alliansfritt.

Värdlandsavtalet innebär bland annat att NATO-militär får vistas i Sverige och har under sin vistelse immunitet från svensk lagstiftning. Det innebär att NATO får placera vapen efter eget godtycke i Sverige, till och med kärnvapen. Det innebär också att NATO blir ett begrepp i svensk lagstiftning

Under många år var Sveriges utrikespolitik känd runtom jorden för att söka alliansfrihet i fred och syfta till neutralitet i krig. Även om detta inte fullt stämde med verkligheten så kom det att känneteckna Sverige och bidra till att göra oss till en medlande part i många konflikter. Denna tid är med Värdlandsavtalet nu definitivt förbi. Värdlandsavtalet har kallats den största säkerhetspolitiska förändringen på 200 år och den innebär att dagarna av alliansfrihet är till ända.

Med avtal med NATO blir Sverige ännu mer medskyldiga till all krig och förstörelse som denna imperialistiska sammanslutning skapar. Afghanistan och Libyen är två sådana exempel på länder som NATO bombat sönder, dödat tusentals, utarmat länderna och förstört framtidsutsikterna för generationer av unga, många av vilka har flytt till Sverige för att skapa sig en ny framtid. Krig är inte fred!

Vi arrangörer av Fredsloppet verkar för en aktiv fredsrörelse, vi uppmanar alla att ta ställning och kräva fred i Sverige. Vi vet att bara när folket säger ifrån och får bestämma kan vi få fred och avspänning. Den lilla klick av politiker som beslutar om Värdlandsavtalet har andra intressen i kikaren, intressen av makt och handelsfördelar med NATO-länder. De talar om hotet från Ryssland, men inser inte att det är avtalet med NATO som skapar en hotbild mot vårt land.

Vi Fredsloppets samarrangörer kräver:
  • Riv upp Värdlandsavtalet och alla andra samrören med krigspakten NATO
  • Att inte en NATO-soldat sätter sin fot i Sverige
  • En svensk utrikespolitik som syftar till fred och försoning


Uttalande antaget av Fredsloppets arrangörer
31 maj 2016, Göteborg

Kartor


karta10 km

- Bansträckning 5 km och 10 km (2 varv)

- Så reser du

Årets fredsloppsblad

Facebook

87891Följ Fredsloppet på Facebook!

 

Kontakta Fredsloppet

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bengt Frejd 0704-170772
Axel Lyckberg 0704-943293
Henrik Källén 0702-228771
Mikael Ekvall 0737-868097
Anders Gustafsson 0706-156055
Jon Wetteholm 0739-696323

Wednesday the 25th. Joomla 2.5 Templates.