image

Blogg

Nyheter och uppdateringar om Fredsloppet.

Vi behöver inte mera krig – vi behöver mer fred

Den 22 juni beslutade Fredsloppets huvudarrangör Proletären FF om en utökad politisk plattform för arrangeramanget med anledning av det politiska läget.

Vi behöver inte mera krig – vi behöver mer fred

Rysslands invasion av Ukraina är ett brott mot folkrätten men konflikten löses inte genom att USA, övriga Natoländer samt Sverige och Finland förser Ukraina med mer och mer vapen. Detta leder i stället till en upptrappning av konflikten med en uppenbar risk för ett kärnvapenkrig. I stället måste vapenvila och förhandlingar inledas.

Samtidigt som krig rasar i Ukraina har Israel ockuperat Palestina i 74 år med stöd av västvärlden och USA. USA:s blockad av Kuba fortsätter trots att 179 länder i FN:s generalförsamling röstade för att den skulle upphöra. De stora imperierna rustar och drar sig inte för att köra över länder och bomba allt i sin väg.

För alla Fredsvänner blir motståndet mot svenskt NATO medlemskap och ett arbete för att Sverige blir en alliansfri röst för Fred, Frihet och Solidaritet den absolut viktigaste frågan.

En annan värld är både nödvändig och möjlig

Klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhället liksom i resten av världen. Fåtalets jakt på vinst, ges företräde framför människors och miljöns behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt över jordens resurser och tillgångar samt imperialistiska krig.

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människors och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i samklang med miljön – I stället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

Fredsloppet inbjuder alla som säger ja till Fred, Alliansfrihet och Solidaritet som alternativ till krig och krigshets. I stället för svenskt medlemskap i Nato och därmed direkt underställd USA som innebär att våra barn och barnbarn kommer att offras i imperialistiska krig runt om i välden säger vi:

  • Nej till ockupation av Ukraina och Palestina
  • Ja till alliansfrihet – Nej till Nato
  • För ett kärnvapenfritt Sverige
  • En annan värld är både nödvändig och möjlig

Posted in Fredsloppet on Jun 28, 2022